Choď na obsah Choď na menu
 


Významní rodáci-obyvatelia

20. 11. 2010

 Ladislav Botto, Július Botto, Ladislav Horváth, Jozef Hrebenda, A. H. Škultéty, Karol Terray, Pavol Tomášik, Ján Tomka, ...

Rodný dom Júliusa Bottu. Pamätný dom s literárnou expozíciou, budova bývalej evanjelickej fary, kde sa narodil 24. 7. 1848 historik, kultúrny činiteľ a advokát - syn evanjelického farára - Július Botto, ktorý študoval na gymnáziu v Rimavskej Sobote, Levoči i Spišskej Novej Vsi, teológiu a právo do r.1876 na kolégiu v Prešove.    Historickej práci sa venoval od polovice 80. rokov. Jeho historické a hist.-publicistické práce vyjadrovali podporu slovenskému nár. hnutiu a národnooslobodzovaciemu zápasu, aktuálne sa zameriavali proti tendenčným názorom maďarskej historiografie a publicistiky o historickom vývine a súvekom postavení Slovákov v Uhorsku. Publikoval v Nár. novinách, Cirkevných listoch, Dome a škole, Gemer- Malohonte ... .   Autor miestopisných článkov o Gemeri v Sborníku MSS /1898 - 1900 /, statí o husitoch v Gemeri, bratríkoch, uhorských dejinách v 16. a 17. stor., uhorských stavovských povstaniach, buržoáznej revolúcii 1848/49, J. Daxnerovi, S. Tomášikovi, S. Ormisovi, M. Bakulínym, J. Franciscim a politickom živote v Uhorsku na zač. 20.stor. R. 1914 - 18 bol súdne stíhaný za prácu Krátka história Slovákov, ktorého celý náklad nariadila vláda zhabať.   J. Botto - popredný predstaviteľ národného a kultúrneho života v Gemeri zomrel 29. 9. 1926 v Revúcej.

V Rozložnej pôsobil v rokoch 1745-1751 Jozef Hrebenda - starý otec Mateja Hrebendu - národovca a misionára slovenského národa ...

 

Náhľad fotografií zo zložky Významní rodáci-obyvatelia